Enjoy Tematik Qur'an

Enjoy Tematik Hadits

Enjoy Doa

Hal Buruk

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka serta siksa neraka, dan dari fitnah kubur dan siksa kubur dan dari buruknya fitnah kekayaan dan dari buruknya fitnah kefakiran. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan fitnah Al Masih Ad Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dengan air salju dan air embun, sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran sebagaimana Engkau menyucikan baju yang putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, perbuatan dosa dan terlilit hutang"


Agar Diterima Amal Ibadah dan Taubat

"Ya Tuhan kami! Terimalah daripada kami (amalan kami), dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang"


Syaitan

"Berlindung (isti'adzah) kepada Allah" (Isti'adzah adalah mengucapkan أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ‘a’udzu billahi minasy-syaithanir-rajim —red.)


Tafsir

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir Alazhar

Kajian