Ancaman bagi Orang yang Memisahkan Ibu dan Anaknya

Abu Ayyub mengabarkan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Barangsiapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya,

niscaya Alloh akan memisahkan orang itu dengan para kekasihnya pada hari kiamat kelak.” (HR. Tirmidzi)