Anjuran Menjaga Ahli Bait

Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Aku pesankan agar kalian menjaga ahli baitku.” (HR. Muslim)

Keterangan:Hal senada dipesankan juga oleh Abu Bakar ra. “Jagalah Muhammad

Saw dengan menjaga Ahli Bait beliau.” (Riwayat Bukhori

dari Abdulloh bin Umar ra). Abu Bakar ra. juga pernah berkata

kepada Ali bin Abu Tholib ra., “Demi Alloh yang jiwaku berada

di tangan-Nya, karib kerabat Rosululloh Saw lebih aku cintai daripada

menyambung tali kekerabatanku.” (HR. Bukhori dan Muslim)