Apabila Lupa Membaca Basmalah

‘Aisyah ra. mengisahkan, Muhammad Rosululloh Saw telah bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia membaca Basmalah pada permulaannya.

Jika ia lupa membacanya, maka hendaklah ia membaca Bismillahi ‘alaa awwalihi wa akhirihi (Dengan menyebut nama Alloh pada awal dan akhirnya).” (HR. Muslim)