Bacaan Sholat Witir Tiga Rokaat (2)

‘Aisyah ra. menuturkan, “Nabi Saw biasa membaca ‘Sabbihisma robbikal a’la’ pada rokaat pertama sholat Witir. Lalu pada rokaat kedua, beliau membaca ‘Qul yaa ayyuhal kaairuun’.

Dan pada rokaat ketiga, beliau membaca ‘Qul huwalloohu ahad’ (Al-Ikhlas) dilanjutkan membaca ‘Al-mu’awwidzatain’ (Al-Falaq dan An-Naas) pada rokaat ketiga.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)