Doa Qunut yang Diajarkan Nabi Saw

Al Hasan ibnu Ali ra. menyatakan, Rosululloh Saw telah mengajariku beberapa kalimat doa qunut dalam sholat witir. Yakni: “Alloohummahdinii iiman hadaiit. Wa ‘aainii iiman ‘aafait. Wa tawallanii iiman tawallait. Wa baariklii iimaa a’thoit.

Wa qinii syarromaa qodhoit. Innaka taqdhii walaa yuqdhoo ‘alaik. Wa innahuu laa yadzillu man waalait. Wa laa ya’izzu man ‘aadait. Tabaarokta robbanaa wa ta’aalait

(Ya Alloh, tunjukilah aku bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Sehatkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang yang Engkau sehatkan.

Berilah aku pertolongan bersama-sama dengan orang-orang yang engkau beri pertolongan. Berkatilah barang yang telah Engkau berikan kepada kami. Peliharalah diriku dari keburukan yang telah Engkau tetapkan.

Sesungguhnya Engkau memutuskan (segala sesuatu) dan tiada seorang pun yang memutuskan (urusan) Engkau. Sesungguhnya tidak akan terhina yang telah Engkau beri pertolongan, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi.

Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggilah Engkau).” (HR. Ash-habus Sunan)

Keterangan: Dalam hadits riwayat Nasa’i ditambahkan kalimat: “Wa shollalloohu ‘alaa sayyidinaa Muhammadinin nabiyyil

ummiyyi wa’alaa aalihii wa shohbihii wa sallam” (Semoga Alloh memberi rahmat,

berkah, dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang ummu serta kepada para keluarga dan sahabatnya).