Dosa Menodai Hati

Abu Huroiroh ra. mengatakan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Apabila seseorang melakukan suatu dosa, maka dalam hatinya terpatri bintik hitam. Jika ia meninggalkan dosanya dan bertobat, hatinya kembali mengilap.

Namun kalau ia mengulangi dosanya, bintik hitam di hatinya itu bertambah, hingga akhirnya hatinya tertutup oleh bintik-bintik hitam.

Bintik hitam itulah yang dimaksud dalam ayat kata ar roon, yaitu bahkan hati mereka penuh dengan roon (titik hitam), sebab perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan”. (HR. Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)