Hak dan Kewajiban Penerima Barang Gadaian (1)

Abu Huroiroh ra. menyatakan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi apabila diberi makan oleh penerima gadai.

Susunya juga boleh diperah. Dan orang yang menungganginya wajib memberi makan dan minum kepada binatang tersebut.” (HR. Bukhori)

Keterangan: Jika hewan digadaikan kepada seseorang, orang yang menerima gadai boleh menunggangi dan memerah susunya.

Tentu saja dengan catatan harus merawat dan memberinya makan dan minum dengan baik.