Jika Mengikuti Jenazah ke Kuburan

Abu Sa’id Al-Khudri ra. menyatakan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Jika kalian melihat jenazah, berdirilah.

Barangsiapa mengikutinya (mengantarkannya sampai ke kuburan), janganlah duduk sebelum jenazah diletakkan.” (HR. Bukhori)