Kelak Pengkhianat Diberi Tanda Pengenal

Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Pada hari kiamat kelak semua manusia dari yang awal sampai yang terakhir akan dikumpulkan.

Bagi setiap pengkhianat akan dipancangkan bendera tanda pengenal. Kemudian akan dikatakan kepadanya: inilah pengkhianat si Fulan …” (HR. Bukhori)