Melempar Jumroh Boleh Diwakilkan

Jabir ra. mengemukakan, “Kami pernah pergi haji bersama Rosululloh Saw. Ikut pula bersama kami beberapa orang wanita dan anak-anak. Maka kami bertalbiyah untuk mereka dan melempar jumroh untuk mereka.” (HR. Ibnu Majah)