Menggembirakan Orang Lain Datangkan Pahala

Abdulloh bin Amr bin Ash ra. mengabarkan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Barangsiapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah benar-benar mengusahakan apa yang menjadi cita-citanya,

di mana ia harus beriman kepada Alloh dan Hari Akhir. Juga menggembirakan hati orang lain, sebagaimana ia sendiri gembira apabila dibuat seperti itu.” (HR. Muslim)