Menghina adalah Perbuatan Jahat

Abu Huroiroh ra. mengutarakan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Cukuplah seseorang dikatakan orang jahat (buruk perangai) apabila ia menghina saudaranya yang Islam.” (HR. Muslim)