Menyayangi Sesama Peroleh Rahmat Alloh

Abdullah bin Umar bin Ash ra. menyatakan, Rosululloh Saw bersabda, “Orang yang kasih sayang kepada orang lain, maka mereka akan dikasihsayangi oleh Tuhan Yang Maha Pengasih.

Oleh sebab itu, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kamu sekalian disayangi oleh makhluk yang ada di langit.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Keterangan: Orang yang menyayangi sesamanya akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit,

yakni para malaikat. Apabila para malaikat menyayangi seseorang, maka mereka senantiasa berdoa

memohon kepada Alloh SWT agar merahmati orang itu. Curahan rahmat Alloh SWT itu merupakan wujud dari kasih sayang-Nya.