Muhammad Saw Diangkat Menjadi Rosul Ketika Berusia 40 Tahun

Anas bin Malik ra. memberitahukan, “Postur tubuh Rosululloh Saw tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap.

Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus tergerai. Alloh SWT mengutus beliau ketika beliau berusia empat puluh tahun. (Setelah itu) beliau tinggal di Mekkah selama sepuluh tahun,

di Madinah sepuluh tahun, dan wafat ketika beliau memasuki usia ke-60, sementara uban di rambut dan jenggot beliau kurang dari dua puluh helai.” (HR. Bukhori, Muslim, dan Tirmidzi)