Orang Sombong Masuk Neraka

Haritsah bin Wahb ra. mengatakan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Maukah kalian aku beri tahu tentang penghuni neraka? Yaitu setiap orang yang berlaku kejam, rakus, dan sombong.” (HR. Bukhori dan Muslim)