Pahala Seorang Ibu yang Baik

Salamah ra. mengemukakan, Muhammad Rosululloh Saw bersabRosululloh Saw bersab Saw bersabda, “Apakah kamu tidak rela apabila kamu hamil dari suamimu yang mana ia rela kepadamu.

Kamu akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa dan pahala orang yang berjuang menegakkan agama Alloh.

Apabila suamimu menolakAlloh. Apabila suamimu menolak. Apabila suamimu menolakmu, penghuni langit dan Bumi tidak ada yang mengetahui terhadap rahasia yang kamu simpan.

Apabila kamu melahirkan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari setiap teguk air susumu. Jika kamu berjaga malam, maka bagimu pahala dari pahala memerdekakan

tujuh puluh hamba sahaya untuk menegakkan agama Alloh.” (HR. Thobroni dan Ibnu Asakir)