Sanksi bagi yang Tidak Memercayai Takdir

‘Aisyah ra. menuturkan, Muhammad Rosululloh Saw bersabda, “Ada enam macam orang yang aku laknat, Alloh pun melaknat mereka, begitu pula semua Nabi terdahulu.

Mereka ialah: orang yang menambah-nambahi Kitabulloh; orang yang tidak percaya pada takdir; penguasa yang menggunakan kekerasan (ia lakukan untuk memuliakan orang yang dihina Alloh, dan menghina orang yang dimuliakan Alloh);

orang yang menghalalkan tanah suci Alloh; orang yang menghalalkan terhadap ahli baitku hal-hal yang diharamkan oleh Alloh; dan orang yang meninggalkan sunnahku.” (HR. Tirmidzi dan Hakim)